dinsdag 18 maart 2014

PvdA Amsterdam is toch best een blanke partij

De Partij van de Arbeid wordt door sommigen ook wel de Partij voor de Allochtonen genoemd vanwege het grote aantal migranten dat van oudsher op deze partij stemt. De PvdA heeft normaliter ook veel kandidaten met een etnische achtergrond op de lijst staan bij verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen  2014 lijkt de PvdA te breken met deze trend: de kandidatenlijsten van de PvdA voor de bestuurscommissies zijn behoorlijk wit, in ieder geval veel witter dan 4 jaar geleden. opvallend dat deze partij juist op lokaal niveau allochtonen links laat liggen. Hoe komt dat?

In de Centrale raad zijn er voldoende allochtone kandidaten: van de 11 zetels dat de partij nu in de peilingen heeft staan zullen 5 ervan door allochtone raadsleden bezet worden. Daarmee heeft deze partij een voortrekkersrol: de andere partijen hebben nauwelijks allochtone kandidaten. En dat voor de meest diverse stad van de wereld: Amsterdam kent maar liefst 177 nationaliteiten en meer dan 50% van de inwoners heeft een niet-Nederlandse achtergrond.

In de stadsdelen is het anders. Laat ik eerst uitleggen dat het Amsterdams bestuurssyssteem gewijzigd zal worden na de na de komende verkiezingen. De deelraden worden afgeschaft en de zogenoemde bestuurscommissies komen voor in de plaats. Het aantal zetels in de bestuurscommissies wordt ongeveer gehalveerd in vergelijking met de deelraden. Dit gezegd hebbende, laten we kijken hoeveel allochtone kandidaten de PvdA heeft.
Van de 7 stadsdelen die de stad kent, hebben slechts 2 stadsdelen 'voldoende' allochtone kiezers op de lijst, namelijk:  Zuid-Oost en Nieuw-West. Zuid-Oost heeft vanwege de samenstelling van de lokale bevolking altijd al een ‘allochtone lijst’. In PvdA Nieuw-West is bekend staat erom bekend zich extra in te spannen om ervoor te zorgen dat de kieslijst eer doet aan de samenstelling van de lokale bevolking.

In de overige stadsdelen kunnen we dat helaas niet zeggen. Laten we ze één voor één afgaan. Allereerst: Amsterdam-West. PvdA West heeft op het moment slechts één 1 allochtoon als raadslid.
Hoewel ze nu twee allochtonen op de ijst hebben staan op plekken 5 en 8, is het maar zeer de vraag of ze gekozen zullen worden. Gezien de peilingen is dit echter te optimistisch.  In de nieuwe samenstelling zal de partij hooguit 3 of 4 leden van de bestuurscommissie opleveren. Het kan zomaar zijn dat er dus geen allochtone commissieleden zullen zijn.De PvdA heeft in Centrum en Zuid helmaal geen allochtone kandidaten op de lijst staan. Ook in stadsdelen waar 30 tot 40 procent van de bevolking afkomstig is uit Suriname, de Antillen, Marokko en Turkije zien wij 'witte' kandidaten op verkiesbare plekken. In Noord staat de hoogste allochtone kandidaat op nummer 5. In Oost laat de lijst ook geen allochtonen op de verkiesbare plek zien.
Voorkeursstemmen, hoor ik u roepen. Veel alochtone kandidaten wisten voorheen op basis van voorkeursstemen toch gekozen te worden (voornamelijk Turkse kandidaten). Nee, in geval van de bestuurscommissie gaat dit feestje ook al niet op. Hebben kandidaten voor de gemeenteraad voldoende aan een kwart van de kiesdeler om een plek in de Raad te bemachtigen, daar is nu de helft van de kiesdeler voor nodig in geval van een plek in de bestuurscommissie. Een kandidaat voor de bestuurscommissie moet dus bijna evenveel kiezers achter zich krijgen als een kandidaat voor de Raad, terwijl het aantal kiezers zeven keer minder is.

Waarom zijn er zo weinig allochtone kandidaten? Er zijn een aantal verklaringen hiervoor te geven.
Binnen de partij wordt gezegd dat dit komt omdat er weinig geschikte allochtone kandidaten te vinden zijn. Zijn allochtonen dan niet goed genoeg? Of niet actief? Als dat laatste het geval zou zijn, dan kan de partij op zoek gaan naar kandidaten, zoals PvdA Nieuw-West dat heeft gedaan.

Anders dan de achterban, is de PvdA een blanke partij. De besturen van de partij in de meeste stadsdelen zijn maagdelijk wit, ook de kandidaatstellingscommissies telden alleen maar blanke leden. Bekend verschijnsel is: soort kies voor soort.
Maar zijn allochtone kandidaten wekelijk niet goed genoeg? Dat is maar zeer de vraag. Een aantal kandidaten ogen juist meer in huis te hebben dan hun voorgangers op de lijsten.

Nee, de PvdA zegt wel multicultureel te zijn, maar de partij deelt blijkbaar de macht niet delen met migranten of hun nakomelingen tenzij dat werkelijk moet. Allochtonen mogen stemmen binnenhalen, maar een aanspraak op een deel van de macht op lokaal niveau is en blijft een illussie. Zo zal een groot deel van Amsterdamse kiezer zich niet vertegenwoordigd voelen in de bestuurscommissies. En dan vraagt de PvdA zich af waarom allochtoen kiezers weglopen. PvdA multicultureel? Dacht het niet. Het zou de partij sieren als de PvdA kleur bekent!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten