woensdag 28 mei 2014

Hoe klein willen we zijn?

Saoedi-Arabie zal naar verluidt sancties opleggen tegen het Nederlands bedrijfsleven  vanwege de stickeractie van Geert Wilders. Dit is vooralsnog een gerucht , maar wel voldoende aanleiding voor 'Den Haag' om alvast te kruipen om de voeten van de Saoediers te kussen.
Tot kort lazen wij de ganse wereld de les als het om fundamentele zaken ging zoals vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, vrouwenrechten etc. Tegenwoordig gaat de schatkist voor principes. Ons land verkeert in een morele val.

Zo'n halfjaar geleden plaatste Wilders teksten als ‘De Islam is een leugen, de Koran is gif en Mohammed is een boef’ op de Saoedische vlag. Het heeft even geduurd voordat de Saoedi’s wakker werden maar volgens verschillende media staat er een sanctie op handen, hoewel het Saoedische Koninkrijk zelfs nog geen mededelingen heeft gedaan.
Ondertussen zal Timmermans hoogst persoonlijk afreizen naar Saoedi-Arabië om de werking van een democratische samenleving uit te leggen. Mocht Riyad dat wensen, zal Timmermans persoonlijk zijn nederige optocht maken in de woestijn.
Het is opmerkelijk te noemen dat Saoedi Arabië sancties overweegt vanwege handelingen van een oppositiepartij. Mocht het waar zijn, wijst dit op populistisch gedrag van het Wahibistisch land die aanzien probeert te winnen in de Islamitische wereld. Sinds het wegvallen van Egypte als regionale grootmacht probeert Saoedi Arabië tevens een leidende rol te spelen in het Midden Oosten.
Het Islamtisich Koninkrijk is overigens geen belangrijke handelspartner van Nederland. Ons land exporteert voor zo’n 3 miljard euro naar Saoedie-Arabie en in de lijst van exportlanden staan 'wij' slechts 37ste. Omgekeerd is het niet veel anders. De waarde van export van Saoedi-Arabië naar Nederland is minder dan 5 miljard euro. Wij staan 18e op hun lijst.
De dreiging met sancties zal met een sisser aflopen, maar dan nog. In het eerste geval zal de schade niet eens 1 procent van ons bnp zijn.
Nee, de politieke en mentale schade van deze dreigement is vele malen groter. De paniekerige en nederige houding van Timmermans getuigt van geen zelfvertrouwen in eigen kunnen. Ook vergeet 'Den Haag' dat wij behoren tot de Europese Unie, de grootste markt in de hele wereld, die ons de helpende hand kunnen bieden.
In 2012 dreigde Iran Griekenland met een olieboycot. Griekenland is veel sterker afhankelijk van invoer van olie uit Iran dan Nederland van Saoedische olie. De Europese Unie schaarde zich achter Athene en beloofde Griekenland dat er alternatieve leveringen gevonden zouden worden indien Teheran inderdaad tot een boycot zou overgaan.
Deze Europese steun zou Nederland, één van de grondleggers van de EU, waarschijnlijk niet krijgen. De politieke partijen (op D66 en GL na) en kabinetten hebben uit angst voor populisten en anti-europese electorale wind die waait door het land, hun handen afgehaald van de EU. Bij een eventuel schade zullen de EU-lidstaten waarschijnlijk Riyad met rust-, en Nederland aan zijn lot overlaten. Dit heeft Nederland dan aan zichzelf te danken.

Nederland is de EU vergeten, maar de EU ook Nederland. Berlijn en Parijs dragen de Europese ambitie wel verder, zonder de Nederlandse blok aan het Europese been.
Nederland staat er alleen voor, en dit geheel door eigen schuld. De regering beseft dat, vandaar de diepe buiging voor een woestijnnatie nog voordat er sancties uberhaupt officieel zijn aangekondig. Als we van schande willen spreken, moeten we ons niet beperken tot Wilders die met zijn actie een paar Nederlanders werkloos kan maken, of Riyad die nog Middel-Eeuws wordt bestuurd. Nee, het gekruip van Timmermans moet volstaan om braakneigingen te krijgen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten