zondag 2 augustus 2015

Turkije kan beter niet deelnemen aan de strijd tegen ISIS

De aanslagen in Suruç en de vergeldingsacties daarop, van zowel de PKK als Turkije, heeft het Turks-Koerdisch vredesproces ernstig geschaad. Turkije wordt verweten te weinig tegen ISIS te doen wat een doorn in het oog is van de militante Koerdische organisaties.

Erdogan-critici verwijten zijn regering van laksheid tegen ISIS. Sommigen gingen verder en betoogden zelfs dat Turkije ISIS zou steunen. Met de aanslag in Suruç dat 32 mensenlevens heeft gekost, is de Turkse regering verder onder druk komen te staan. De president van het land wordt zelfs door sommigen beschuldigd achter de aanslag te zitten en leuzen als ‘Erdogan, moordenaar’ werden door PKK sympathisanten en andere critici gebezigd.
Ook de westerse propaganda-machine verspreidt een golf van beschuldigingen over de steun van Turkije aan ISIS, zonder bewijs en met als doel om Turkije te lokken in de strijd tegen ISIS.

Met de vergeldingsacties op ISIS was het voor het eerst dat Turkije zich gewapend mengde in het conflict met ISIS. Turkije had tot nu toe genoeg redenen gehad om zich niet gewapend te mengen in de strijd, nu ze dat wel hebben gedaan lopen ze het risico zelf doelwit van ISIS te worden en verder te destabiliseren. Jammer dat zowel geluiden van westerse politici als de media, weinig oog hebben voor de belangen van Turkije en het land continue verwijten weinig acties tegen ISIS te ondernemen. Waarom zouden ze? Heeft Obama immers zelf niet toegegeven dat ISIS deels een creatie is van falend Amerikaans beleid. Laat de Amerikanen hun eigen troep zelf opruimen.

Eén ander reden voor Turkije om zich niet te mengen in de strijd tegen ISIS, is dat het de Turks-Koerdische vredesproces in gevaar brengt. De PKK vermoordde vrijwel meteen uit wraak op Suruç twee Turkse agenten en twee militairen en schond zo voor het eerst de wapenstilstand die sinds 2012 van kracht was.
Turkije voerde vervolgens op haar beurt vergeldingsacties uit op zowel ISIS als de PKK. Momenteel vallen er over en weer er doden.
Hulde! Proficiat!  Proficiat voor de cynici, de critici die Turkije van alles en nog wat verwijten en voor de tegenstanders van het vredesproces.

De aanslag in Suruç, waarvan overigens niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat deze door ISIS is gepleegd, heeft het land verder het ‘moeras’ ingezogen en is vooral de Amerikanen goed uitgekomen. Turkije opende haar vliegbasis Incirlik voor Amerikaanse oorlogsvliegtuigen van waaruit ze Syrië gemakkelijker kunnen bombarderen. Nog een felicitatie waard, nu voor de Amerikanen. Proficiat!De Turkse Erdogan-critici maken van elk moment gebruik om de regering aan te vallen. Niet zo gek als je beseft dat Turkije een sterk gepolariseerd land is tussen seculieren en Islamisten, tussen nationalisten en Koerden en tussen links en rechts. De kritiek komt niet uitsluitend omdat ze inhoudelijke argumenten hebben. Echter ook vanwege boze onderbuik gevoelens, waar Erdogan deels zelf debet aan is vanwege zijn provocerende uitlatingen. Deze critici reageren echter wel als een rode lap op een stier, wat ook overgenomen wordt door de vaderlandse pers.

De kranten staan vol van simplistische retoriek en éénzijdige analyses. Volgens de Volkskrant (Navo bijeen vanwege militaire acties Turkije 27 juli) en Trouw (Turkije speelt hoog spel met PKK 27 juli) valt de AKP-regering de PKK aan met het oog op mogelijk vervroegde verkiezingen. De laatste verkiezingen in juni heeft ervoor gezorgd dat de AKP voor het eerst niet de 50% haalde en moet dus een coalitie vormen. Door anti-Koerdische sentimenten op te roepen zou Erdogan bij vervroegde verkiezingen meer kiezers voor zich willen winnen. Een uiterst precaire hypothese die nergens op getoetst is. Volgens goede analyses heeft de AKP juist stemmen verloren van religieuze Koerden die bij de laatste verkiezingen naar de Koerdische HDP overstapten en het ziet er niet naar uit dat deze kiezers weer op de AKP zullen stemmen.
Dus het is een grote gok dat de AKP bij eventuele vervroegde verkiezingen nu wel de 50% zou gaan halen. Bovendien zijn er serieuze onderhandelingen met de republikeinse CHP bezig, die kans van slagen maakt.

De Volkskrant gaat in het genoemde artikel zelfs zover dat ze beweren dat de gedode politieagenten banden hebben met ISIS. Dat de anti-regeringsgezinde PKK dat zegt, valt te begrijpen maar hoe kan de Volkskrant zoiets zeggen zonder maar ook een bewijs of bron op te noemen.


Belangrijker voor Turkije is, is dat het vredesproces met de Koerden in de soep kan lopen. Een stabiel Turkije maakt uiteraard meer kans op vrede. Dus genoeg redenen om je niet al te veel te mengen in de warboel van de oorlogen in het Midden-Oosten. Toegegeven moet worden dat de rechten van de Koerden zijn verbeterd en dat het vredesproces uiterst serieus wordt genomen. Zowel de Turkse als de Westerse cynici en critici moeten beseffen dat hun ongegronde verwijten en beschuldigingen tot wantrouwen en onrust kan leiden. Daarmee kan het vredesproces met de Koerden definitief falen. Ze zouden met het oog op een hoger doel, vrede in Turkije, hun belerende toon wat moeten matigen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten